Discover the Power of Queen Bees and the Science of Insemination.

Kurs i Birøkt

Vi har gjennomført utdannelse i birøkt

UTDANNELSE

Eikely Honning

11/30/20231 min read

Bestått Apprentice level beekeeping ved Universitet of Montana

Høsten 2023 gjennomførte vi Apprentice level beekeeping (birøkt på lærlingnivå) ved universitetet av Montana (Usa).

Deltakerne vil lære det grunnleggende om å holde honningbier, inkludert biebiologi, pleie av bier gjennom året, og hvordan man gjenkjenner og behandler vanlige honningbier og skadedyr. Dette kurset dekker også bienes historie. Ved slutten av dette kurset vil deltakerne være i stand til å administrere honningbikolonier for maksimal bihelse og honningproduksjon.

Kurset er strukturert med ukentlige emner, diskusjonsforum, oppgaver og prøver. Studentene jobber med kurset på det tidspunktet som passer best for timeplanen deres.

Våren 2024 har vi startet med svenneutdannelsen i birøkt ved universitetet of Montana