Discover the Power of Queen Bees and the Science of Insemination.

Queen Breeding Perfection

Eikely Honning: Where Heritage Meets Hive Innovation

Velkommen til Eikely Honning

Vi jobber målrettet med avl på birasen Krainer

Vi er engasjert i målrettet avlsarbeid på birasen Carnica eller Krainer, som de kalles i Norge. Jeg brenner virkelig for avl og produksjon av dronninger. Min utdanning som inseminatør betyr at vi bare bruker inseminerte dronninger i våre operasjoner.

Vi spesialiserer oss spesielt på Krainer-biene, og tester deres egenskaper i samsvar med internasjonale standarder. Vi har materialer fra forskjellige kilder i Norge, Slovenia og Østerrike.

Målet vårt er å avle bier som har god motstandskraft mot sykdommer og høy overlevelse. Krainer-biene passer godt inn i det norske økosystemet fordi de lett tilpasser seg det varierte klimaet med varme og kalde årstider. På våren utvikler Krainer-biene seg raskt og blir til sterke bifolk.