top of page

Blir kjent med oss 

Fakta om oss 

 Vi er en liten bedrift som har liten kapasitet men produserer dronninger av god kvalitet. I Juli 2022 har vi deltatt på ett inseminerings kurs i Polen hvor vi har lært å inseminerer dronninger.Inseminering av dronninger er ett redskap i å forbedre avlen av bier. Med inseminering har vi muligheten til å velge det avls materiale det vi måtte ønske, både på morsiden og farsiden. Vi tilbyr også dronninger som er paret i bigården. 

Birøkt har særdeles lite negative effekter på naturen og andre dyr. Derimot holder biene naturen i stand ved å pollinere diverse planter og trær. Planter og blomster jobber sammen med biene om produksjon av nektar og pollen. Diverse forskning har vist at plantene påvirker biene ved å produsere mer nektar om biene besøker plantene. Vibrering av biene sørger for at plantene øker produksjon av nektar.

bottom of page